dijous, 29 de gener de 2009

Governar els efectes de la llevantada


El dia de Sant Esteve passat, el litoral de la Costa Brava, el Maresme i el Barcelonès varen patir els efectes d'una forta tempesta de llevant.
Des del primer moment, la Delegació del Govern i els tècnics de la Demarcació de Costes de l'Estat varem estar al costat dels ajuntaments, fent l'avaluació dels danys i analitzant les mesures a portar a terme amb caràcter d'emergència. Ara ja han començat les tasques de reparació i consolidació de la costa.

De totes formes, el més important és que els alcaldes han tingut coneixement directe, a través de la visita dels representants del Govern d'Espanya, de les obres de millora que es portaran a terme, un cop redactat els projectes, com és el cas de l'Escala o Blanes.

Pel que fa als alcaldes del Maresme de les poblacions costaneres de Mataró a el Masnou, el més important es saber que molt aviat es portaran a terme unes jornades, amb l'ajut de la Diputació de Barcelona, on s'exposarà el diagnòstic de la dinàmica del litoral maresmenc, i les mesures a adoptar per aconseguir que la costa es preservi com un bé econòmic i social de primer ordre.