Entrades

Tumbados en el sofá, es muy fácil opinar

Imatge
Tumbados en el sofá, es muy fácil opinar. Gestionar una pandemia como ésta y adoptar decisiones, todas ellas de gran trascendencia para el conjunto de la sociedad, ya son harina de otro costal. Especialmente si, como sucede en esta ocasión, no hay manual de instrucciones.  De todos modos, si algo ha quedado claro, es que el control de la movilidad ha sido una medida clave para frenar la pandemia y salvar vidas. También está fuera de duda -y así lo avalan los diversos informes de la Abogacía del Estado- que el instrumento constitucional para limitar la movilidad es la declaración del estado de alarma. Por lo tanto, son clave sus prórrogas, hasta llegar a una situación que denominamos "la nueva normalidad". Es decir, una normalidad con cautelas, al menos hasta que se disponga de un tratamiento específico y de vacuna, para evitar nuevos rebrotes incontrolados de la enfermedad. Parece que, ante esta situación, sería imprescindible unir las fuerzas de todos para pon

Asseguts al sofà, és molt fàcil opinar

Imatge
Asseguts al sofà, és molt fàcil opinar. Gestionar una pandèmia com aquesta, prenen decisions totes elles de gran transcendència pel conjunt de la societat, ja son figues d’un altre paner. Sobretot si, com és el cas, no hi ha manual d’instruccions. De totes maneres, si alguna cosa ha quedat clara, és que el control de la mobilitat ha estat una mesura clau per frenar la pandèmia i salvar vides.  També està fora de dubte -i així ho avalen els diversos informes de l’Advocacia de l’Estat- que l’instrument constitucional per limitar la mobilitat  és la declaració de l’estat d’alarma. Per tant, són clau les seves pròrrogues, fins que arriben a una situació que anomenem de “la nova normalitat”. És a dir, una normalitat amb cauteles, fins que es disposi de tractament específic i vacunes, per evitar rebrots incontrolats de la malaltia. Sembla que, davant d’aquesta situació, seria imprescindible unir les forces de tothom per posar-les al servei d’un bé superior: salvar vides i gara

Socialistes i federalistes, més que mai.

Confesso que hi ha actituds que no deixen de sorprendre’m, però no em rendeixo. Caldrà continuar fent pedagogia, tot i que a vegades crec que la capacitat d’entendre d’alguns està directament relacionada amb la seva voluntat de fer-ho. Hem dit fins a la sacietat que els socialistes catalans del PSC som federalistes. La nostra afirmació es fonamenta en la visió que tenim de la política, on el pacte i la confiança mútua hi juguen un rol important, i també perquè entenem que és el model polític i territorial que més s’ajusta a la nostra visió d’una Espanya diversa i plural: per viure units en la diversitat. Ara bé, no confonguem unitat amb uniformitat, cosa que fan constantment els nacionalistes espanyols. Si em permeteu, podem fer un símil informàtic: els nacionalistes optarien pel model de la etapa inicial de la mecanització de processos, en la que el “host” central era on residia la intel·ligència i enviava les ordres als perifèrics, que es limitaven a executar les tasque

Tanquem carpeta. Nova singladura

Avui he tancat definitivament una carpeta del meu itinerari vital. En ella hi guardo un munt d’experiències, moltes coses apreses, molts amics, alguns enemics, grans alegries i també algunes tristors i moments durs. No en va recull prop de 40 anys viscuts molt intensament. En fer el balanç inevitable en moments com aquest, he de confessar que estic tranquil i, per que negar-ho, satisfet. L’escola municipal em va ensenyar que la política són valors, és projecte que valida la ciutadania amb el seu vot i, sobretot, és acció. Amb l’acció transformadora és quan la política agafa tot el seu sentit. Si compleixes amb la paraula donada, la ciutadania t’atorga la confiança. En cas contrari, et castiguen.   Jo vaig tenir l’honor d’obtenir aquesta confiança les 7 vegades que vaig encapçalar la candidatura de les municipals al meu poble. La primera vegada, tot i la meva joventut i la dels meus companys i companyes, devien valorar que almenys les idees les teníem clares. No vàrem dec

El Gobierno de España y el de la Generalitat son incapaces de hacer politica en mayúsculas

Imatge

Hem presentat una reforma valenta de la Constitució en sentit federal, que reconeix les singularitats de Catalunya. És la solució política més sensata i raonable

Imatge
Estat de la nació

L'engany de la Generalitat amb els Pressupostos 2015, al descobert