dimarts, 11 de novembre de 2008

El DNIe, una aposta estratègica del Govern d'Espanya


L’expedició del Document Nacional d’Identitat era un petit calvari pels ciutadans i ciutadanes: cues a les Comissaries de Policia, incertesa sobre si el viatge tindria èxit o caldria tornar un altre dia, sempre sortíem amb tinta als dits i tornar a recollir-lo al cap d’un mes.

Ara tot ha canviat, amb el DNI electrònic.

Per començar, funciona bé la cita prèvia, que ens permet fixar el dia i hora per obtenir el document. Així, el temps esmerçat en la gestió és l’imprescindible.

La presa de dades és fa amb lectura làser, amb la qual cosa no ens embrutim les mans.

El document, del format d’una tarja de crèdit, es lliura en uns minuts, amb la qual cosa no hem de tornar.

Però el més important és el document en sí mateix: incorpora un xip amb la nostra informació i la signatura electrònica.

Es tracta de l’aposta més estratègica, feta pel Govern d’Espanya, per impulsar l’administració electrònica. És a dir: més eficàcia, més eficiència i més qualitat en la gestió dels serveis públics.

En definitiva, anem en la bona direcció per modernitzar el nostre país.
La imatge recull la presentació de la nova oficina del DNIe a Viladecans