dimecres, 5 de novembre de 2008

La crisi econòmica


Les bones pràctiques poden ajudar a sortir de la crisi

Ho va afirmar Octavio Granado, el passat dia 4, a Tribuna Barcelona.


El responsable de la Secretaria d’Economia i Ocupació del PSOE es va referir a la crisi i a les mesures adoptades pel Govern per fer-hi front.

Granado va manifestar que ens hauríem de remuntar als anys setanta per trobar una crisi sistèmica com l’actual, amb destrucció de treball i crisi del mercat financer. Un mercat financer que acusa molt la crisi internacional, doncs la nostra economia es finançava de l’exterior, donat que l’estalvi intern anava, en gran mesura, a les inversions immobiliàries.

També cal tenir present que els instruments per fer front a la crisi actual ja no estan en una sola mà. A Espanya s’ha produït una forta descentralització del poder polític i de la despesa pública.


Tot plegat fa que les solucions a la crisi hagin de ser compartides i adoptades per tots els governs: el d’Espanya i els de les Comunitats Autònomes, a banda de les solucions que s'han d'adoptar a nivell internacional.

Pel que fa als objectius del Govern d’Espanya, es pretén que les mesures endegades suposin un respir per aquelles persones que han perdut la feina i han de continuar fent front al pagament d’una hipoteca.

Es treballa perquè el nombre de perjudicats per la restricció del crèdit de les entitats financeres sigui el menor possible. Així es justifica l’ampliació del termini dels comptes estalvi - habitatge

Així mateix, va afirmar que no hi ha solucions contrastades per fer front a la crisi actual, però cal desenvolupar bones pràctiques per part de tothom.

En aquest sentit, fa afirmar que mentre molts empresaris es queixen de les despeses que provoquen les causes d’acomiadament dels treballadors, els costos generats per les pre-jubilacions o les declaracions d’incapacitat son 20 cops més grans que aquelles.


Segons Granado, caldria valorar molt més el treball a temps parcial com fórmula habitual d’ocupació