L'administració electrònica s'estén


Els treballadors podran sol·licitar les prestacions salarials a FOGASA a través d’Internet.
El Fons de Garantia Salarial (FOGASA), organisme autònom del Ministeri de Treball i Immigració, està posant en marxa l’aplicació del Registre Electrònic per tal de permetre als ciutadans la presentació de les sol•licituds de prestacions de garantia salarial per Internet.

Gràcies a aquesta aplicació, que funcionarà a tot el territori espanyol a partir del desembre, qualsevol treballador o el seu representant legal podrà sol·licitar el cobrament de prestacions de manera online, des de qualsevol lloc, i durant les 24 hores de tots els dies de l’any.


Suposarà un estalvi de quinze dies en la tramitació del cobrament de les prestacions.

El Registre Electrònic suposarà, a més, una reducció del temps de reconeixement i pagament de les prestacions de garantia salarial als ciutadans que les hagin sol·licitat, que es veurà reduït en una mitjana de quinze dies respecte a la tramitació presencial.El Fons de Garantia Salarial garanteix als treballadors la percepció de salaris, així com les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la relació laboral, pendents de pagament a causa d’insolvència o procediment concursal de l’empresari.

A 31 d’octubre d’aquest any, les prestacions pagades pel FOGASA a Catalunya ascendeixen a prop de 110 milions d’euros, un 26.82% més que en el mateix període de l’any anterior. Aquestes prestacions les han percebut 17.921 treballadors de 5.390 empreses.

Comentaris

Entrades populars