La Sagrera, una infraestructura estratègica per a Barcelona, Catalunya i Espanya


L'afluència estimada de 100 milions d’usuaris anuals convertirà l’estació en un pol estratègic de la xarxa de transport públic a l’àrea metropolitana de Barcelona i la seva connexió a la xarxa europea d'alta velocitat.

La nova estació serà semisoterrada i tindrà una superfície de gairebé 259.000 m2, distribuïts en diversos nivells i concentrant el màxim de serveis en vertical, contribuint a millorar l'eficàcia en el moviment de les persones. La seva disposició donarà continuïtat a l'espai públic generat sobre les vies actuals i tindrà dos accessos units per un gran espai de connexions.

Els nivells superiors, a què s'accedirà des de la Sagrera, corresponen als serveis d'alta velocitat i a l'estació d'autobusos interurbans. El vestíbul disposarà d'un gran espai central d'acollida i distribució d'usuaris, taquilles i zona comercial. Per als serveis d'alta velocitat es construiran 10 vies, dues generals i vuit de servei, amb quatre andanes de 400 m de longitud i un cinquè de 200 m, tots ells amb una amplada de 12 m.

Els nivells inferiors es destinaran als serveis de rodalies, metre i aparcaments. Les vies d'amplada convencional seran objecte d'una profunda remodelació per adequar el seu pas per la futura estació i s'obriran en un fes de vuit vies al pas per l'estació amb 4 andanes de 240 m de longitud. Després de l'àmbit de l'estació, s'ha projectat una àrea logística de serveis d'amplada internacional per a estacionament i manteniment.

A un costat i a l'altre del vestíbul de proximitats s'integraran 4 grans aparcaments, amb una capacitat aproximada de 2.500 vehicles, per a servei tant de l'estació ferroviària com dels autobusos i en un futur de la zona de serveis que es construirà en l'entorn. Les dues zones de l'estació, costats la Sagrera i Sant Martí, quedaran unides per un gran pati de connexions que conforma el nus intermodal entre els diferents serveis de transport públic.

L'estructura s'ha projectat de manera que es garanteix l'accessibilitat universal i el trànsit per tots els espais de l'edifici. Així mateix, s'han tingut en compte paràmetres d'estalvi d'energia i aïllament tèrmic, de tal manera que s'aconsegueix un ús racional i eficient de l'energia necessària per a la sostenibilitat i l'adequada utilització de l'edifici.

Per part seva, les obres de construcció dels accessos, tant ferroviaris com viaris així com de part de l'estructura de l'estació d'autobusos, comprenen l'àmbit situat entre el Pont de Bac de Roda fins a la futura estació, amb una longitud de 220 m, i des d'aquest punt fins al denominat triangle ferroviari.

L'accessibilitat de vehicles es resoldrà mitjançant la xarxa viària en superfície prevista per al sector, completada amb un sistema de viaris segregats que permeten l'accés als aparcaments, l'estació d'autobusos i les zones de logística de la futura estació.

L'inici de les obres de construcció de la nova estació central de la Sagrera reafirma l'aposta del Govern d'Espanya per la potenciació del ferrocarril com un dels principals mitjans de transport, motor del desenvolupament urbanístic i econòmic de les ciutats, generador de lloc de treball i capaç d'afavorir la cohesió social. Aquesta aposta es tradueix en el desenvolupament de noves infraestructures, com la Línia d'Alta Velocitat Madrid-Barcelona-frontera francès, i la modernització i impuls de la xarxa ferroviària de Catalunya.

Comentaris

Entrades populars