Confiança en els ajuntaments per a generar ocupació
El Fons d’Inversió Local per a l’ocupació presenta dues característiques remarcables:
· La confiança del Govern d’Espanya en els ajuntaments, com agents idonis per a generar ocupació arreu del nostre país.

· La utilització de l’administració electrònica com a únic procediment per portar a terme tots els tràmits administratius, agilitant-los de forma espectacular.


Els 8.000 milions d’euros amb que està dotat el Fons representen més del doble de la mitja de les inversions de tots els ajuntaments espanyols durant un any.


Les inversions es destinaran a projectes de nova planificació i d’execució immediata, i els treballadors que calgui contractar per les empreses adjudicatàries hauran d’estar en situació legal de desocupat.

Comentaris

Entrades populars