Governar la crisi des de la responsabilitat

En l'actual legislatura, el Govern d'Espanya ha concentrat la seva acció política en tres grans objectius:

1. Combatre la crisi econòmica i els seus efectes:
2. Renovar el model de creixement econòmic dels nostre país,
3. Defensar els avenços socials i enfortir la protecció social a curt i llarg termini.

D'aquests assumptes va parlar el President Rodríguez Zapatero al Grup Socialista del Congrés i del Senat ahir, 9 de febrer

Comentaris

Entrades populars