La gestió de la immigració

Les Oficines d’Estrangers de Catalunya han resolt, durant el primer semestre del 2008, prop de 200.000 sol·licituds.

Sota aquest títol, avui hem presentat les dades de la gestió de la immigració. Una gestió portada a terme pel Govern d’Espanya mitjançant la seva Delegació a Catalunya en virtut de llurs competències.

Val a dir que la millora de la gestió ha estat una constant des de l’any 2004, fruit dels objectius polítics fixats pel Govern del President Zapatero: volem una immigració ordenada i legal, directament vinculada al mercat de treball i amb drets i deures. Per aconseguir-ho, a banda de portar a terme un conjunt d’iniciatives polítiques que implicaven consens i pacte amb els agents socials i econòmics, un canvi de normativa i una acció exterior decidida - de la que n’estàvem força mancats fins aleshores- també calia portar a terme una millora substancial en els processos de gestió. I això s'ha fet.

En aquest sentit, si repasseu els compromisos que vaig adquirir en la meva presa de possessió l’any 2004, aquests aspectes hi son ben presents. D’altra banda Catalunya és la Comunitat Autònoma amb més immigració – i més diversa – i les oficines de la província de Barcelona són les que tramiten més expedients de tota Espanya. Per tant, la urgència de la millora era necessària i evident.

Al llarg d’aquests quatre anys s’han inaugurat oficines a Girona i Barcelona, s’ha millorat la de Lleida i s’han contractat obres d’una segona oficina a Barcelona i es tramita l’adquisició d’un nou local a Tarragona.

S’han mecanitzat processos i hem avançat notablement en la col·laboració entre administracions: Generalitat, Diputació de Barcelona i Ajuntaments. Aquests darrers estan directament implicats en l’emissió d’informes per arrelament i reagrupament familiar. Alhora, des de la Delegació informem cada mes a la Generalitat i a cada municipi afectat sobre els expedients aprovats de reagrupament familiar.

La gestió del fenomen migratori ens afecta a tots, i obrem en conseqüència.

D’altra banda, les dades que hem ofert avui detecten un descens del ritme de creixement de les autoritzacions de treball inicial per compte aliè, a conseqüència de la situació del mercat de treball. També es detecta un manteniment del nombre de sol·licituds de reagrupament familiar i un fort creixement de les sol·licituds de permís de residència per arrelament.

Quan al reagrupament familiar, el nombre d’expedients aprovats distingeix aquells menors i adults que provenen de l’estranger, per una banda, i els menors que ja han nascut al nostre país o aquells que son fills de persones que han obtingut el permís via circumstancies excepcionals.

Cal destacar els municipis de residència de les persones que han porta a terme més tràmits, així com la seva nacionalitat. Tot plegat ho podeu veure en el document adjunt.

Les dades sobre la gestió de la immigració, que s’ampliaran amb més informació qualitativa, les anirem publicant semestralment, en línia a donar la màxima transparència a la gestió de l’Administració General de l’Estat, en aquest cas al servei dels ciudatans i ciutadanes de Catalunya.

Comentaris

Entrades populars