dimecres, 9 de juliol de 2008

Treball en equip


Junts, treballant per unes millors infrastructures, una economía més competitiva i una societat més justa i equilibrada.Aquest mes de Juliol esta resultant, com és habitual, molt intens. Enguany un xic més, doncs cal afegir-hi l'activitat dels congressos del PSOE i del PSC.
El Congrés Federal es va celebrar els passats dies 4, 5 i 6. La valoració que n'hem fet des de la delegació catalana ha estat altament positiva, doncs hem assolit els objectius que ens havien fixat. Els propers 18, 19 i 20 celebrarem el congrés del PSC, del que en parlaré en el seu moment.
En el vessant instucional he assistit a diversos actes, dels que en destacaria quatre:
En primer lloc, per cronologia, el celebrat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de promesa o jurament dels nous i noves advocats Fiscals,
Posteriormeny ho vaig fer al que es va portar a terme a Talarn, de lliurament dels despatxos als nous i noves Suboficials de l'Exèrcit.
El tercer, relatiu a l'Alta Velocitat, al que em referiré al final,
i, finalment, el de l'Auditoti d'avui mateix, de lliurament dels despatxos als nous i noves Jutges.
En definitiva, noves incorporacions de servidors públics en l'àmbit de la Justícia, majoritàriament dones, i a la Defensa, majoritàriament homes, però amb presència creixent de les dones, i la construcció d'una important infrastructura de trasport ferroviari.
Referent a aquesta darrera, ahir es van celebrar les reunions de les entitats que impulsen i coordinen la construcció de la línia ferroviària d'Alta Velocitat que ens ha de connectar amb la xarxa europea a través del túnel transpirinenc.
D'aquesta activitat en voldria destacar dos aspectes: El treball en equip i la millora substancial del capital físic del nostre país.
Quan al treball en equip, cal insistir en la voluntat política dels tres governs d'actuar de forma coordinada i conjunta. És el model adient per a un país complex i descentralitzat com el nostre. Tot i que cadascú té les seves competències, els ciutadans no entendrien que cadascú anés a la seva, de forma descoordinada. Cal sumar i generar valor afegit.
Així, el govern d'Espanya, a través del Ministeri de Fomento i ADIF, porta a terme la part més substancial de la inversió, en la que també hi participen la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Una obra com aquesta genera interaccions en diversos serveis, i tothom ha d'estar alerta
Ho fem plegats tot: la gestió de la inversió i la comunicació. Es tracta d'una obra d'enorme complexitat, sobre la que es pot especular i fer demagògia en excés. Hem cregut que l'antídot és ben senzill: fer bé les coses i oferir la màxima transparència informativa a la ciutadania
Finalment, es tracta d'una infraestructura que ha de millorar notablement els nostre capital físic.
És una aposta estratègica que ha d'ajudar a fer més competitiva la nostra economia i, en conseqüència, possibilitar que les polítiques redistributives facin que la nostra societat sigui més justa i equilibrada.